Batterilager vid Rocklunda- resultat av givande samarbete med Northvolt

Mälarenergi och Northvolt samarbetar kring ett nytt batterilager som ska sänka effekttopparna och göra de förnybara elproduktionskällorna mer reglerbara. Helena Olssén strategichef på Mälarenergi samtalar med illiam Steel, Digital Communications Manager på Northvolt

Batterilager är en av pusselbitarna när vi bygger vår hållbara framtid. Samarbeten är en annan. I Västerås finns fina förutsättningar för båda, och nu samverkar Mälarenergi och Northvolt kring batterilager.

Det behövs innovativa lösningar för att hantera väderberoende, småskalig och lokal energiproduktion samtidigt som vi använder allt mer el. Batterier är just en sådan innovativ lösning. De kan användas för att förstärka elnäten och för att lagra energi från förnybara energikällor som vind och sol.

– Batterier blir en viktig del av det framtida hållbara energisystem som Northvolt vill möjliggöra, säger Emad Zand, Presi-dent of Battery Systems på Northvolt.

För att bli hållbara måste vi våga testa nytt

Just nu arbetar Mälarenergi och Northvolt i ett unikt projekt för att testa möjligheterna med batterier i elnätet. I projektet ingår att att bygga ett batterilager vid laddstationen för elbilar på Rocklunda i Västerås. Där ska batterilagret kapa topparna i elnätsbelastningen när elbilarna laddas.

– I ett hållbart energisystem behöver vi minska topparna i elanvändningen och göra de förnybara elproduktionskällorna mer reglerbara. Då kan batterilager spela stor roll, säger Helena Olssén, strategichef Mälarenergi Elnät.

Helena Olssén strategichef Mälarenergi Elnät samarbetar med Northvolt angående batterilager.
Helena Olssén är strategichef på Mälarenergi Elnät.

– När man arbetar med ny teknik måste man flytta fram positionerna och våga testa! Mälarenergi är en viktig samarbetspartner för oss som vill vara med och undersöka hur batterier kan användas i samhället, säger Emad Zand.

I Västerås finns en vilja att göra stordåd

Nothvolts mission är att skapa världens grönaste batteri. För att lyckas krävs hållbarhet i alla led; från utvinning av mineraler och energimix vid batteriproduktionen till återvinning av gamla batterier. Hur det ska fungera i praktiken formas nu på Northvolt Labs forskningscenter och demofabrik i Västerås.

– Att Northvolt Labs hamnade i Västerås, och att vi nu testar det första batterilagret här, hänger ihop med stadens historia och ingenjörskunnande. Här finns en vilja till samverkan mellan bolag som vill göra stordåd. Den dynamiken är jättebra och en stor anledning till varför vi trivs i Västerås och fortsätter att investera och expandera här, säger Emad Zand.

Vilka möjligheter ger batterilager i elnätet?

Samarbetet med Northvolt är en del av Mälarenergis omfattande hållbarhetsarbete.
– Vi har ett ansvar och vill utveckla det samhälle vi verkar i och hjälpa våra kunder att leva mer hållbart. Att vi tillsammans med Northvolt har möjlighet att testa batterilager i elnätet är ett steg mot ett hållbart samhälle, säger Helena Olssén.

Energilager Mälarenergi och Northvolt testar batterilager på Rocklunda i Västerås.
Batteriet kommer att ge effekt på upp till 220 kW och en användbar energikapacitet på 320 kWh. Laddstationen tas i drift under sommaren 2020 och kommer att sänka effekttopparna vid elbilsladdning med över 80 procent.

I sommar ska batterilagret vid Rocklunda tas i drift och det kommer då att sänka effekttopparna vid elbilsladdning med över 80 procent. Enligt Emad Zand betyder det stora vinster både för miljön och för samhället i stort.
– Ett elnät måste dimensioneras efter toppkonsumtionen, men om den bara används under väldigt korta perioder så är det ett extremt improduktivt användande av samhällets resurser. Om 80 procent av effekttopparna kapas med hjälp av batteriet frigörs resurser i samhället, resurser som kan användas i exempelvis vård, skola eller omsorg i stället, förklarar Emad Zand.
Batterilagret vid Rocklunda blir det första i sitt slag i Mälarenergis elnät. Det är dessutom Northvolts första publika batterilager.
– Det är det första batterisystemet vi designat som kan ses av allmänheten. Det här är en väldigt viktig del av vår historia, säger Emad Zand.

Batterilager på arenaområdet Rocklunda

Rocklunda är ett välbesökt rekreations- och arenaområde mitt i centrala Västerås. Området har över 2 miljoner besökare per år vilket gör att det lämpar sig väl för att testa och validera ett batterilager.

– Rocklunda Fastigheter är stolta över att kunna bidra till ökad kunskap och erfarenhet kring energilagring. Lokal energilagring i syfte att utjämna effekttoppar är mycket intressant för oss fastighetsägare eftersom våra arenor är energi- och effektintensiva, framförallt vid stora arrangemang och matcher, säger Björn Sandvall teknisk chef på Rocklunda Fastigheter AB.

Till batterilagret vid laddstationen på arenaområdet Rocklunda i Västerås ska Northvolt leverera ett litiumjonbatterisystem baserat på det modulära batterisystemet Voltrack. Batteriet kommer att ge effekt på upp till 220 kW och en användbar energikapacitet på 320 kWh.
Laddstationen tas i drift under sommaren 2020 och kommer att sänka effekttopparna vid elbilsladdning med över 80 procent.
Projektet är ett samarbete mellan Mälarenergi,  Northvolt och Rocklunda Fastigheter, och medfinansieras av Energimyndigheten.

Räcker elen till alla?

1 kommentar

Kommentarer är stängda.